Εκκλησία του " Αφέντη Χριστού " που βρίσκεται μέσα στον περίβολο του Σχολείου.

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπομε την εκκλησία του Αφέντη Χριστού και τους πιστούς να εισέρχονται.

Στην επόμενη φωτογραφία βλέπομε το τέμπλο της εκκλησίας και τον Παπά Μανώλη Δρακωνάκη να στέκεται στην ωραία Πύλη και δεξιότερα ένα πανιέρι με άρτους που προσέφεραν οι εορτάζοντες.

Στη επόμενη φωτογραφία βλέπομε το τέμπλο και τη Αγία Τράπεζα της εκκλησίας.

Εδώ βλέπομε τον Παπά Μανώλη να καλεί τους εορτάζοντες να πάρουν τον άρτο τους διαβάζοντας τα ονόματά τους από το χαρτάκι που έχουν καρφιτσώσει με οδοντογλυφίδες ή από γαρύφαλα πάνω στους άρτους των.

Επίσης βλέπομε τους ψάλτες:

Τον αείμνηστο στρατηγό του Ελληνικού στρατού Εμμ. Γεωργίου Τυράκη.

Τον μόνιμο ψάλτη της Φουρνής Γεώργιο Χηράκη και

Τον αείμνηστο γιατρό καρδιολόγο Γεώργιο Βουκυκλάρη.

Το εκκλησ΄΄ιασμα.

 

επιστροφή στα περιεχόμενα