Νεαροί Φουρνιώτες του 1960

Στη φωτογραφία αυτή φαίνονται :

1. Γεώργιος Νικ. Γωνιωτάκης        2. Σπύρος Νικ. Γωνιωτάκης     3. Γεώργιος Κ. Βαρδάκης

4. Γεώργιος Μιχ. Χατζηγιάννης    5. Εμμ. Νικ. Παπαστεφανάκης

6. Κων. Φουντουλάκης      7. ;        8. Σταύρος Φαλκωνάκης          9. Βασ. Μιχ. Χατζηγιάννης

10. Μάρκος Τυράκης                   11. Σύζυγος Μάρκου Τυράκη   12 ;

13. Σύζυγος Κ. Φουντουλάκη     14. Κανάκης Λουκάκης.

Διακρίνονται :

1. Γεώργιος Κων. Βαρδάκης                2.Γεώργιος Νικ. Γωνιοτάκης     3.Σπύρος Νικ.Γωνιοτάκης

4. Μανόλης Νικ. Παπαστεφανάκης    5. Βασίλης Χατζηγιάννης            6. Κων. Φουντουλάκης         

7. ;     8. Εμμ. Δρακωνάκης, Ιερέας.    9. Σταύρος Φαλκωνάκης.        10. Μάρκος Τυράκης

                                                   11. Σύζυγος Μάρκου Τυράκη            12.Ιωάννης Τυράκης                   13. ;                                                

14 . Σύζυγος Κων/νου Φουντουλάκη.

επιστροφή στα περιεχόμενα της Φουρνής                                                        Home

Διακρίνονται από πάνω προς τα κάτω :

Βασίλης Χατζηγιάννης -- Γεωργία Κοκολάκη -- Ελένη Φαλκώνη -- Βασιλεία Χατζηγιάννη -- Βαγγέλης Φαλκώνης

 

Στις δύο τελευταίες έγχρωμες φωτογραφίες βλέπομε φουρνιώτες του  έτους 2000 στην πλατεία του χωριού.

 

επιστροφή στα περιεχόμενα της Φουρνής

Home