Η εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου  (Μεγάλη Παναγία) στο επάνω χωριό της Φουρνής.

Εδώ βλέπομε την είσοδο στην αυλή της εκκλησίας.

Η επιγραφή πάνω από τη δυτική πόρτα της εκκλησίας.

Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπομε τον Παπά Κωνσταντίνο Κανιτάκη στον εσπερινό της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας 14 προς 15 Αυγούστου του 2000 στην εκκλησία της Μεγάλης Παναγίας του επάνω χωριού της Φουρνής.

Η εκκλησία αυτή έχει το προνόμιο ώστε κατά την διάρκεια του εσπερινού να ψάλλονται εγκώμια στην Παναγία και να γίνεται περιφορά επιταφίου όπως και κατά την Μεγάλη Παρασκευή.

Στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπουμε τους ψάλτες και ανθρώπους του χωριού.

 

 

 

 

 

 

 

Ας ακο΄υσομε το τροπάριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ψάλτες και πιστοί κατά τον εσπερινό.

Φωτογραφίες από την περιφορά ου επιταφίου της Παναγίας και τον επιτάφιο.

 

επιστροφή στα περιεχόμενα της Φουρνής 

   Home