Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην πλατεία του χωριού.

Η εκκλησία αυτή βρίσκεται στη πλατεία του χωριού, είναι βυζαντινή εκκλησία του δεκάτου τρίτου (13ου) αιώνα με πολλές τοιχογραφίες άλλες από τις οποίες είναι κατεστραμμένες και άλλες βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση όπως θα έχετε την ευκαιρία να δείτε.

Το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου

Οι μεγάλες εικόνες του τέμπλου είναι: της Παναγίας , του Χριστού και του Αγίου Γεωργίου.

H εικόνα της Παναγίας είναι διπλής όψης δηλ. είναι ιστορημένη και στο πίσω μέρος όπως το βλέπομε στην παρακάτω φωτογραφία.

Tο πίσω μέρος της εικόνας της Παναγίας του τέμπλου που παριστάνει την Αγία Τριάδα, σπάνιο φαινόμενο στην ιστορία της Αγιογραφίας. Η φωτογραφία πάρθηκε μέσα από το ιερό της εκκλησίας.

Παρακάτω βλέπομε τις τοιχογραφίες του Ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου

 

 

Στο βορεινό παράθυρο της εκκλησίας, απέναντι από το σπίτι του αείμνηστου Κων. Βαρδάκη, (ανώτατου δικαστικού λειτουργού, πατέρας του Γιώργου και της Θάλειας), είναι σκαλισμένη πάνω στο πελέκι του παράθυρου η παρακάτω ανάγλυφη μορφή του Αγίου Γεωργίου.