Η εκκλησία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην είσοδο της πλατείας του χωριού.