Ένας καλός φίλος

Γιάννης Εμμ. Χατζηδάκης

Συνταξιούχος Στρατιωτικός

Ο Γιάννης υπήρξε συμμαθητής μου από το δημοτικό σχολείο και δάσκαλο είχαμε τον αείμνηστο Μιχαήλ Φαλκώνη.

 

επιστροφή στα περιεχόμενα της Φουρνής

Home