Η  ομορφιά των μαθηματικών

ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ  !

Προσέξετε την αλληλουχία των παρακάτω απλών πράξεων :

1 Χ 8  + 1 = 9  ------ 12 Χ 8 + 2 = 98 ----- 123 Χ 8 + 3 = 987 ---- 1234 Χ 8 + 4 = 9876

12345 Χ 8 + 5 = 98765 ---- 123456 Χ 8 + 6 = 987654 ----- 1234567 Χ 8 + 7 = 9876543

12345678 Χ 8 + 8 = 98765432  και   123456789 Χ 8 + 9 = 987654321  .

--------------------------------------------

1 Χ 9 + 2 =11 -----12 Χ 9 + 3 = 111 ---- 123 Χ 9 + 4 = 1111 ----- 1234 Χ 9 + 5 = 11111

12345 Χ 9 + 6 = 111111 --- 123456 Χ 9 + 7 = 1111111---1234567 Χ 9 + 8 = 11111111  

12345678 Χ 9 + 9 = 111111111 ----123456789 Χ 9 + 10 = 1111111111 .

--------------------------------------

9 Χ 9 +7 = 88 ---- 98 Χ 9 + 6 = 888 ----987 Χ 9 + 5 8888 ---- 9876 Χ 9 + 4 = 88888

98765 Χ 9 + 3 = 888888 ---- 987654 Χ 9 + 2 = 8888888 ---- 9876543 Χ 9 + 1 =

88888888 ---- 98765432 Χ 9 + 0 = 888888888   Απίστευτο !!!

---------------------------------------------

1 Χ 1 = 1 ---- 11 Χ 11 = 121 ---- 111 Χ 111 = 12321 ---- 1111 Χ 1111 = 1234321

11111 Χ 11111 = 123454321 ---- 111111 Χ 111111 = 12345654321

1111111 Χ 1111111 = 1234567654321 ---- 11111111 Χ 11111111 = 123456787654321 ---- 111111111 Χ 111111111 = 12345678987654321    Απολαύσετε τη συμμετρία !!!

----------------------------------------------------------------

Τώρα σκέψου τα παρακάτω από καθαρή μαθηματική σκοπιά :

Τι είναι ίσο με  100 % ; Τι σημαίνει να δώσεις περισσότερα από το 100 % ;

Σκέφτηκες ποτέ εκείνους που λένε ότι δίδουν πάνω από το 100 %  ;  Όλοι θα έχουμε βρεθεί σε περιπτώσεις που κάποιοι απαιτούν να τους δώσομε περισσότερα από το 100 % !  Πως σκέφτεσαι να φτάσεις το 101 % ; Τι είναι ίσο με το 100 % στη ζωή μας ;

Παρακάτω παρουσιάζω μια απλή μαθηματική διαδικασία που μπορεί να μας βοηθήσει στο να απαντήσομε σε αυτές τις ερωτήσεις :

 

Αν  τα γράμματα του  αγγλικού αλφάβητου :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

τα αντιστοιχίσω με τους αριθμούς  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

και αν τα γράμματα « σκληρή εργασία » δηλαδή στα αγγλικά HARDWORK τα απεικονίσω με τους αριθμούς  που αντιστοιχούν και τους προσθέσω έχω το :

8 +1 + 18 + 4 + 23 + 15 + 18 + 11  = 98 % .

Με  τα γράμματα « γνώση» δηλαδή στα αγγλικά  KNOWLEDGE αντιστοιχίζοντάς τα με αριθμούς και προσθέτοντάς τους έχω το :

11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5 = 96 % .

Όμως το « ταλέντο » δηλαδή ATTITUDE αντιστοιχίζοντάς το με αριθμούς και προσθέτοντάς τους  μου δίδει :

1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5 = 100 %

Κοίταξε τώρα που μπορεί να σε οδηγήσει η  αγάπη του Θεού δηλαδή η LOVEOFGOD :

12 + 15 + 22 + 5 + 15 + 6 + 7 + 15 + 4 = 101 % !.

Επομένως, ολοκληρώνοντας, μπορούμε να πούμε  με μαθηματική βεβαιότητα, ότι : ενώ η σκληρή εργασία και η γνώση σε οδηγούν κοντά  στο 100 %  και το ταλέντο ακριβώς στο 100 % ,  μόνο η αγάπη του Θεού σε οδηγεί πέραν της κορυφής, πέραν του top !

Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ο Θεός να σας ευλογεί

Δεκέμβριος 2016

Βασίλης Χατζηγιάννης

                      vashatzi@hotmail.com        

Home