Άνοιξε σε παρακαλώ το  video αυτό !

e mail :   vashatzi@hotmail.com

 

Είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας,

ο Έλληνας είναι ένας τρόπος ζωής, μια γλώσσα, μια μαγεία, μια γοητεία.

Η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα θα ήταν σαν ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο χωρίς στολίδια.

Είμαστε ένας λαός ζωντανών ανθρώπων.

Βασίλης  Μιχ. Χατζηγιάννης   

Η Σελίδα αυτή δεν έχει κανένα απολύτως πολιτικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Αποκλειστικός της σκοπός είναι η ελεύθερη διακίνηση επιστημονικών και πολιτιστικών ιδεών.

Σας ευχαριστώ που θα εντρυφήσετε σ' αυτήν.-

Ένας μεγάλος Άγιος ο  Άγιος Φανούριος.