Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Το εσωτερικό της εκκλησίας και η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του προδρόμου.

επιστροφή στα περιεχόμενα της Φουρνής

Home