Βαρκάδα στην Ελούντα

Μια φωτογραφία από το αρχείο του Γεωργίου Πρατσινάκη.

 

Διακρίνονται

από αριστερά προς τα δεξιά :

Ευαγγελία Σηφάκη-Βουκυκλάρη.   Ανθούλα Τυράκη-Φιορέντζη.  Μαρία Χρονάκη-Λουμπούνη.

Πίσω όρθια η Ευαγγελία Ζερβογιάννη και όρθιος δεξιά  Νικόλαος Τυράκης μετέπειτα Ιερέας, αδελφός της Ανθούλας .                  επιστροφή στα περιεχόμενα της Φουρνής              Home