Ο Άγιος Νικόλαος στον κάμπο της Φουρνής.

Στην επόμενη φωτογραφία βλέπομε το εσωτερικό του ναού του Αγίου Νικολάου.