Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο επάνω χωριό.

Το απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

Στις δύο παραπάνω φωτογραφίες βλέπομε το εσωτερικό της εκκλησίας

επιστροφή στα περιεχόμενα