Η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στην έξοδο του χωριού στην κάτω γειτονιά.

Η εξωτερική όψη της εκκλησίας.

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπομε το εσωτερικό της εκκλησίας αυτής.