Γεώργιος Ελευθερίου Βουκυκλάρης

Διδάκτωρ καρδιολογίας έφυγε πρόωρα ας είναι αιωνία η μνήμη του